Quyết đinh 01 của Chủ tịch HĐQT chấp thuận cho bà Đào Thị Kim Loan thôi làm Người được ủy quyền công bố thông tin

(2/20/2020 4:37:27 PM )


Quyết đinh 01 của Chủ tịch HĐQT chấp thuận cho bà Đào Thị Kim Loan thôi làm Người được ủy quyền công bố thông tin vì lý do điều động công tác

Chi tiết vui lòng [xem tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7Tiếp> Cuối>>