Nghị quyết 09 HĐQT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lê' 5% bằng tiền

(12/19/2017 10:19:47 AM )

NGHỊ QUYẾT 09 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Về việc: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
Tỷ lệ 5%, hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Vui lòng xem [tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7Tiếp> Cuối>>