Trang chủ Giới thiệu Công ty thành viên

Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội Nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Hiện nay Công ty có các công ty con và chi nhánh, văn phòng, nhà xưởng tại các địa điểm sau:

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên

 

         Địa chỉ: G1A, Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3823187                     Fax: (84-61) 3892043
         Email:              tienlen_metal@hcm.vnn.vn
         Website:          www.tienlengroup.com.vn
 
Cửa hàng kinh doanh kim khí số 2 – Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên
 
         Địa chỉ: A16C, Kp 5 Xa Lộ Hà Nội, Kp 5, Tân Hiệp, BH, Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3891301                     Fax: (84-61) 3891305
         Email:              tienlencenter@viettel.vn
 
Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng
 
         Địa chỉ: A15C Xa Lộ Hà Nội, Kp 5, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 6293693                     Fax: (84-61) 3891305
         Email:              tienlencenter@viettel.vn - nt.phong@tienlengroup.com.vn
 
Xí nghiệp cơ khí chế tạo máy –Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên
 
         Địa chỉ: G4A, Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3911116
 
Văn Phòng Đại diện - Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên tại Đồng Nai
 
         Địa chỉ: D21/2, KP 5, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3895360
 
Xí nghiệp vận tải – Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên
 
         Địa chỉ: D17, KP 5, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3895360
 
Cửa hàng kinh doanh kim khí số 4 – Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên
 
         Địa chỉ: A19B, Kp5, Xa Lộ Hà Nội, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 3891301
 
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đại Phúc
 
         Địa chỉ: Lô 8, đường Song Hành KCN Tân Tạo, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
         Điện thoại:      (84-8) 37507818                     Fax: (84-8) 37540238
         Email:              daiphucco@hcm.vnn.vn
 
Xưởng sản suất gia công cơ khí - Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đại Phúc
 
         Địa chỉ: Lô 26- Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
         Điện thoại:      (84-8) 37540089                     Fax: (84-8) 37540089
         Email:              daiphucco@hcm.vnn.vn
 
Công ty TNHH Thép Tây Nguyên
 
         Địa chỉ: Lô 12-14, đường số 1, KCN Tân Tạo, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
         Điện thoại:      (84-8) 37505660                     Fax: (84-8) 37505665
         Email:              taynguyensteel@vnn.vn
 
Nhà máy sản xuất gia công thép tấm - Công ty TNHH thép Tây Nguyên
 
         Địa chỉ: Lô 9D Đường C, KCN Tân Tạo , P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
         Điện thoại:      (84-8) 37507239                     Fax: (84-8) 37507239
         Email:              taynguyensteel@vnn.vn
 
Cửa hàng kinh doanh sắt thép – Cty TNHH Thép Tây Nguyên
 
         Địa chỉ: D11/3A, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
         Điện thoại:      (84-8) 37505984                     Fax: (84-8) 37543233
         Email:              taynguyensteel@vnn.vn
 
Công ty Cổ Phần Thép Bắc Nam
 
         Địa chỉ: KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
         Điện thoại:      (84-61) 2225489                     Fax: (84-61) 3513569
         Email:              bacnamsteel@yahoo.com.vn